ما در شرکت مهندسی فناوری راهکار پردازان ، در زمینه طراحی و برنامه نویسی انواع نرم افزار سازمانی ، اداری ، شرکتی و فروشگاهی در خدمت مشتریان گرامی هستیم . ما با سنجش نیاز های مشتریان ، نرم افزار مورد نیاز را تحلیل می کنیم و برنامه مورد نظر را طی مراحل و فرآیند مهندسی نرم افزار پیاده سازی می کنیم .